Cảnh báo: Phát hiện người chơi "bubu22" lợi dụng chính sách quà tặng để đăng kỳ nhiều tài khoản nhận thương. Cảnh cáo khóa tài khoản !