BACCARAT
Tổng quan
8 bộ bài (416 lá bài) của bộ bài được sử dụng cho trò chơi
Người chia bài chia bài cho "Banker" (Nhà cái) và "Player" (Người chơi), trước mỗi ván cược, Quý Khách phải đặt cược vào việc liệu Player hay Banker sẽ thắng ván bài bằng cách có giá trị bài gần nhất với 9.
Bạn cũng có thể đặt cược rằng vòng sẽ kết thúc với kết quả Tie(Hoà), xảy ra khi cả Player và Banker nắm giữ bàn tay có giá trị như nhau Game Rules
Luật chơi
Giá trị của các lá bài như sau :
Lá Bài
Giá Trị
Ace
1
2 đến 9
Giá trị như lá bài hiển thị
Ks, Qs, Js và 10s
0
Khi tổng giá trị các lá bài bằng mười, được xem là bằng không. Tổng giá trị các là bài bằng 9 hoặc gần với 9 nhất thắng.
Chỉ con số của mỗi là bài được sử dụng để tính cược, còn mỗi dạng lá bài (cơ, rô, chuồn, bích) thì không liên quan.
Bên nào có tổng số điểm là 8 hoặc 9 trong tay, gọi là ”thắng tự nhiên” (Naturalwin) và ván chơi kết thúc. Không cần rút là bài thứ 3.
Nếu người chơi dừng ở số điểm là 6 hoặc 7, sau đó nhà cái tổng điểm là 3,4 hoặc 5 phải rút, trong khi số điểm của nhà cái là 6 thì phải dừng.
Nếu người chơi hoặc nhà cái có 2 lá bài đầu tiên có số điểm từ 0-7, luật lá bài thứ 3 được áp dụng để xác định là bài thứ 3 có được rút cho một hoặc cả hai bên. Người chơi luôn rút bài trước.
Luật quân bài thứ 3
Giá trị hai là bài đầu tiên của người chơi
Người chơi
Giá trị hai là bài đầu tiên của nhà cái
Nhà cái
0
Rút lá bài thứ ba
0
Rút lá bài thứ ba
1
Rút lá bài thứ ba
1
Rút lá bài thứ ba
2
Rút lá bài thứ ba
2
Rút lá bài thứ ba
3
Rút lá bài thứ ba
3
Nếu lá bài thứ 3 được chia cho người chơi có giá trị là 8, Nhà cái sẽ không được chia lá bài thứ 3.
4
Rút lá bài thứ ba
4
Nếu lá bài thứ 3 chia cho người chơi có gía trị là 0,1 ,8 hoặc 9, Nhà cái sẽ không được chia lá bài thứ 3.
5
Rút lá bài thứ ba
5
Nếu lá bài thứ 3 chia cho người chơi và có giá trị là 0,1,2,3,8 hoặc 9. Nhà cái sẽ không được chia lá bài thứ 3.
6
Người chơi dừng
6
Nếu lá bài thứ 3 chia cho người chơi và có giá trị là 0,1,2,3,4,5,8 hoặc . Nhà cái sẽ không được chia lá bài thứ 3.
7
Người chơi dừng
7
Nhà cái dừng
8
“Bài tự nhiên” (Cả 2 bên dừng không rút)
8
“Bài tự nhiên” (Cả 2 bên dừng không rút)
9
“Bài tự nhiên” (Cả 2 bên dừng không rút)
9
“Bài tự nhiên” (Cả 2 bên dừng không rút)
Không hoa hồng
Baccarat không hoa hồng là một dạng khác của baccarat trực tuyến. Để chơi baccarat không hoa hồng, chỉ cần nhấn thay đổi trên thanh công cụ.
Về loại cược cũng như việc thanh toán baccarat không hoa hồng vui long tham khảo mục “Chi tiết cược&Thanh Toán”.
Chi tiết cược và thanh toán
Tiền thắng cược được thanh toán dựa theo loại cược như bên dưới :
Cược
Chi Tiết
Thanh Toán
Người chơi
Tổng số điểm của bài người chơi là 9 hoặc gần nhất với 9 thắng.
1:1
Nhà cái
Tổng số điểm của bài nhà cái là 9 hoặc gần nhất với 9 thắng.
0.95:1
Nhà cái
(Không hoa hồng)
Tổng số điểm của bài nhà cái là 9 hoặc gần nhất với 9 thắng .
Khi bài của nhà cái có tổng điểm là 6 và thắng.
1:1
0.5:1
Người chơi đôi
Thắng nếu hai lá bài đầu tiên của người chơi là một cặp.
11:1
Nhà cái đôi
Thắng nếu hai lá bài đầu tiên của nhà cái là một cặp.
11:1
Lớn
Tổng số lá bài được chia cho ván bài nhiều hơn 4 lá.
0.54:1
Nhỏ
Tổng số lá bài được chia cho ván bài là 4 lá.
1.5:1
Happy 6
(Chỉ áp dụng cho baccarat không hoa hồng)
Thắng nếu nhà cái có tổng số điểm là 6.
12:1
Lucky 7
(Chỉ áp dụng cho baccarat có hoa hồng)
Thắng nếu nhà cái có 3 lá bài và tổng số điểm là 7.
40:1
Fortune 8
(Chỉ áp dụng cho baccarat có hoa hồng)
Thắng nếu người chơi có 3 lá bài và tổng số điểm là 8.
25:1
Player Bonus
Banker Bonus
Thắng khi người chơi thắng ván bài với bài tự nhiên là 8 hoặc 9 hoặc thắng cách biệt ít nhất 4 điểm.
Thằng khi nhà cái thắng ván bài với bài tự nhiên 8 hoặc 9 hoặc thắng ít nhất cách biệt 4 điểm.
Tỷ lệ:
Số điểm thắng cách biệt là 9, loại bài thắng là 3 quân thì tỷ lệ cược là 30:1
Số điểm thắng cách biệt là 8, loại bài thắng là 3 quân thì tỷ lệ cược là 10:1
Số điểm thắng cách biệt là 7, loại bài thắng là 3 quân thì tỷ lệ cược là 6:1
Số điểm thắng cách biệt là 6, loại bài thắng là 3 quân thì tỷ lệ cược là 4:1
Số điểm thắng cách biệt là 5, loại bài thắng là 3 quân thì tỷ lệ cược là 2:1
Số điểm thắng cách biệt là 4, loại bài thắng là 3 quân thì tỷ lệ cược là 1:1
Bài tự nhiên tổng điểm 8 hoặc 9 và thắng thì tỷ lệ cược là 1:1
Bài tự nhiên hoà thì cược hoà
Vui lòng lưu ý trong trường hợp trục trặc kỹ thuật tất cả cược cho ván bài cũng như tiền thắng cược sẽ huỷ. Tiền đặt cược được trả về.
Cược “Big” và “Small” hoặc những cược phụ khác sẽ không được mở sau một số ván nhất định.
Cược tối thiểu và tối đa tuỳ thuộc vào giới hạn bàn chơi. Người chơi có thể đặt cược trong giới hạn của loại cược của bàn chơi và giới hạn của người chơi. Nếu Quý Khách muốn điều chỉnh giới hạn, vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến.
Khi bài được chia bởi người chia bài, hệ thống có thể hoặc không thể đọc được lá bài, trong trường hợp hệ thống không thể đọc lá bài, ván bài hiện tại sẽ huỷ, tất cả cược trả về.
Trong trường hợp thanh toán cược chưa chính xác, việc thanh toán cược lại sẽ được xử lý dựa theo kết quả của video.
Đường bản đồ
Xu hướng baccarat cho cả người chơi và nhà cái được sử dụng hệ thống ghi nhận đặc biệt cho nhiều đường bản đồ. Những hình ảnh diễn đạt này của kết quả các ván bài trước và các thống kệ cho ván bài hiện tại có thể giúp Quý Khách dự đoán được kết quả các ván bài kế
Bảng BEAD ROAD và BIG ROAD thể hiện kết quả của các ván bài trong quá khứ, trong khi bảng Big Eye Road, Small Road và Cockroach Road thể hiện mẫu từ bảng BIG ROAD.
Bảng và thống kê bộ bài luôn được bắt đầu mới khi bộ bài mới được sử dụng.
BEAD ROAD – mỗi ô trong bảng BEAD ROAD thể hiện kết quả của ván trước đó. Kết quả của ván sớm nhất được ghi nhận ở góc trái. Đọc cột từ trên xuống dưới, bắt đầu tiếp từ cột kế cạnh bên phải và tiếp tục tương tự.
 • Ô tô đỏ thể hiện nhà cái thắng.
 • Ô tô đỏ thể hiện người chơi thắng.
 • Ô tô xanh lá cây thể hiện ván bài hoà.
 • Chấm đỏ ở góc trên bên trái thể hiện nhà cái có đôi.
 • Chấm xanh ở góc dưới bên phải thể hiện người chơi có đôi.
BIG ROAD – trong bảng BIG ROAD, kết quả của ván bài sớm nhất được ghi nhận ở góc trái phía trên. Một cột mới sẽ được tạo ra mỗi lần vết thắng của nhà cái được thay bằng người chơi và ngược lại.
 • Khoanh đỏ thể hiện nhà cái thắng.
 • Khoanh xanh dương thể hiện người chơi thắng.
 • Ván bài hoà được ghi nhận bằng 1 đường kẻ xanh lá cây cắt chéo ô của ván bài trước đó. Nếu ván đầu tiên là hoà, đường kẻ xanh lá cây sẽ thể hiện trước, và khoanh đỏ và khoanh xanh sẽ thể hiện xung quanh khi người chơi hay nhà cái thắng ván bài. Nếu có 2 hoặc nhiều hơn ván hoà liên tiếp, sẽ có số được thể hiện trên đường kẻ là thể hiện số ván hoà.
 • Trích dẫn bản đồ - Big Eye Road, Small Road and Cockroach Road được bao gồm để thể hiện are included to display mẫu lấy ra từ kết quả các ván trước đó được ghi nhận trong the bảng BIG ROAD.
 • The Big Eye Road sử dụng vòng khoanh đỏ,
The Small Road sử dụng ô tô màu,
 • The Cockroach road sử dụng gạch chéo.
 • Tuy nhiên, trong các bảng trích dẫn, màu đỏ và xanh không tuân theo qui tắc nhà cái và người chơi thắng, và không có thể hiện ván bài hoặc hoặc ván bài có.
 • Trong bản đồ trích dẫn, màu đỏ thể hiện sự lặp lại, và màu xanh thể hiện sự bất thường và ván bài hay thay đổi.
Đường trích dẫn không bắt đầu ở những ván bài đầu của bộ bài. Nó bắt đầu với ván bàn kế tiếp ván bài thứ nhất của côt thứ 2 , thứ 3 và thứ 4 của bản BIG ROAD. Một khi bản trích dẫn bắt đầu, sự bổ sung của màu đỏ và xanh được them vào sau mỗi ván bài.
Thống kê bộ bài – Bảng thống kê sau dựa trên sự hiện thị của bộ bài hiện tại :
Nhà cái – Tổng số ván bài nhà cái thắng đến hiện
Người chơi – Tổng số ván bài người chơi thắng đến hiện tại.
 • Hoà – Tổng số ván hoà đến hiện tại.
 • Nhà cái (Đôi): Tổng số ván bài nhà cái có đôi đến hiện tại.
 • Người chơi (Đôi): Tổng số ván bài người chơi có đôi đến hiện tại.
 • Bản đồ hướng dẫn – Bản đồ hướng dẫn thể hiện kí tự mà sẽ được them vào trong 3 bản đồ trích dẫn nếu ván kết tiếp sẽ được thắng bởi nhà cái hay người chơi. Nhấn nhà cái (B) hoặc người chơi (P) để xem biểu tượng mà sẽ được thêm vào bản đồ nếu ván kế tiếp sẽ được thắng bởi Nhà Cái hay Người Chơi.
Xu Hướng Nổi Bật
Xu Hướng Nổi Bật dùng để thăm dò bản đồ trong tất cả các bàn và tô đậm bàn với bản đồ tốt. Bằng cách viền đậm những bàn này, phương thức này sẽ giúp người chơi chú ý ngay lặp tức những bàn này và gợi ý kết quả ván bài tiếp theo bằng cách thể hiện viền đậm đường kẻ trên bàn có Xu Hướng Nổi Bật và trên loại cược.
 • Viền đỏ – gợi ý Nhà Cái
 • Viền xanh – gợi ý Người Chơi
 • Viền Xanh lá cây – Gợi ý Hoà
Các loại Xu Hướng Nổi Bật như sau :
Long Player – 3 ván trước đó (hoặc nhiều hơn) mà kết quả là Nhà Cái thắng liên tục.3 ván như là thông báo sớm.
Long Banker - 3 ván trước đó (hoặc nhiều hơn) mà kết quả là Nhà Cái thắng liên tục.3 ván như là thông báo sớm.
Ping Pong - 4 ván trước đó là sự thay đổi xen kẽ Người Chơi/Nhà Cái. 3 ván như là thông báo sớm.
1 lounge, 2 bedrooms (Nhà Cái) – Bảng Big road thể hiện như sau. 5 ván như là thông báo sớm.
1 lounge, 2 bedrooms (Người chơi) - Bảng Big road thể hiện như sau. 5 ván như là thông báo sớm.
Double Ping Pong – 8 ván bài qua ( bắt đầu với cột mới trên Big Road) xem như là sự thay đổi xen kẽ 2 nhà cái với 2 người chơi. 7 ván như là thông báo sớm.
Banker Never Sticks – Bắt đầu với cột mới trên Big road với nhà cái (khoanh đỏ), và cột người Chơi ít nhất 2 ván liên tục. Khi cột Nhà Cái chỉ có 1 khoanh. Nguyên bản gốc có 6 cột, gợi ý sớm cần ít nhất 5 cột(4 cột = 1 Khoanh Nhà Cái / thanh Người Chơi / 1 khoanh nhà cái / thanh Người Chơi / 1 khoanh Nhà Cái ).
Player Never Sticks – Bắt đầu với cột mới trên Big road với Người Chơi (khoanh xanh), và cột Nhà Cái ít nhất 2 ván liên tục. Khi cột Người Chơi chỉ có 1 khoanh. Nguyên bản gốc có 6 cột, gợi ý sớm cần ít nhất 5 cột (4 cột = 1 Khoanh Người Chơi / thanh Nhà Cái / 1 khoanh Người Chơi / thanh Nhà Cái / 1 khoanh Người Chơi ).
Banker Sticks – Bắt đầu với cột mới trên Big road với thanh Nhà Cái, và thanh Nhà Cái có ít nhất 2 khoanh liên tiếp. Khi cột Người Chơi luôn có 1 khoanh. Phiên bản gốc có 5 cột (thanh Nhà Cái / 1 khoanh Người Chơi / thanh Nhà Cái / 1 khoanh người chơi / cột mới bắt đầu với ít nhất 2 khoanh Nhà Cái liên tiếp), gợi ý sớm nhất khi có 5 cột nhưng cột cuối cùng bắt đầu với khoanh nhà cái.
Player Sticks - Bắt đầu với cột mới trên Big road với thanh Người Chơi, và thanh Người Chơi có ít nhất 2 khoanh liên tiếp. Khi cột người chơi luôn có 1 khoanh. Phiên bản gốc có 5 cột (thanh Người Chơi / 1 khoanh Nhà Cái / thanh Người Chơi / 1 khoanh Nhà Cái / cột mới bắt đầu với ít nhất 2 khoanh Người Chơi liên tiếp), gợi ý sớm nhất khi có 5 cột nhưng cột cuối cùng bắt đầu với khoanh Người Chơi.
Back To Back – Đề cập đến một chuỗi của ít nhất 2 Nhà cái trong một thanh xen kẽ với ít nhất 2 Người Chơi ở thanh bên cạnh, ít nhất 5 cột để hình thành mẫu này. Gợi ý sớm khi có ít nhất 4 thanh và một khoanh bắt đầu ở cột mới (Ví dụ thanh Nhà Cái / thanh Người chơi / thanh Nhà Cái / thanh Người chơi/ khoanh nhà cái, hoặc thanh Người chơi / thanh Nhà Cái / thanh Người chơi/ thanh Nhà Cái / khoanh Người Chơi).
Khi hoà xảy ra sẽ ngăn cản việc hình thành mẫu hoặc thăm dò từ cột mới.
Tỉ lệ thanh toán cho khách hàng
Tỉ lệ phần trăm thanh toán cho khách hàng trên các cược khác nhau như sau:
Bet
Return to Player
Nhà Cái
98.94%
Người Chơi
98.76%
Hoà
85.64%
Người Chơi Đôi / Nhà Cái Đôi
89.64%
Nhỏ
123.29%
Lớn
76.71%
Happy 6
70.02%
Lucky 7
92.39%
Fortune 8
89.81%
Player Bonus
97.35%
Banker Bonus
90.63%